MBM8E02. Дасгал 02. Mission – Эрхэм зорилгоо бичих нь

Дасгал 02. Mission – Эрхэм зорилгоо бичих нь

Эрхэм зорилго тань таны яагаад бизнес хийх шалтгаан болохоос гадна, таныг зах зээл дээр бат бөх байр суурь эзлэхийн эх үүсвэр. Хэрэв та суурь дээрээ хүчтэй зогсож чадахгүй бол энэ бизнесийг бэрхшээлтэй тулгармагц хаяад явах аюул бий. Эрхэм зорилгоо тогтвортой суурьтай бүтээж томоохон учир шалтгаантайгаар олж харж чадвал та ганхаж гундахгүйгээр урагшаа тэмүүлэх гайхалтай эх сувгийг өгөхнээ!

Гайхалтай, одоо таны ээлж. Та фэйсбүүк групп рүүгээ ороод хичээлээс ойлгож авсан зүйлс болон өөрт төрсөн сэтгэгдлээ бичиж үлдээнэ үү. Ойлгомжгүй зүйл гарвал өөрийн менторыг mention хийгээд асуугаарай.

Scroll to Top