MBM5L29. Имэйл цуглуулах нь таны бизнесийн бусад хэсгүүдтэй хэрхэн авцалдах вэ?

Энэ видеонд бид үйлчлүүлэгчдийнхээ сэтгэлийг татаж, имэйлийг нь цуглуулах том сэтгэлгээг суралцана. Яагаад та өөрийн үйлчлүүлэгчийнхээ имэйлийг цуглуулах ёстой вэ? Яаж имэйл цуглуулах аргууд чинь таны бизнесийн бусад хэсгүүдтэй авцалдаж байгааг Имэйл цуглуулах 25 аргыг би өөрийн болон менторуудынхаа зааж өгсөн зөвлөмжүүдээс хуваалцана. Нөлөөтэй том ажил хэрэгч хүмүүсийн түвшинд хамтран ажиллахын тулд таны ятгах урлагийг …

MBM5L29. Имэйл цуглуулах нь таны бизнесийн бусад хэсгүүдтэй хэрхэн авцалдах вэ? Read More »