“Гэр бүлийн динамик” хөтөлбөрийн гэрээ

1. “Гэр бүлийн динамик” хөтөлбөрийн менторын гэрээ хүчин төгөлдөр болох алхам

  1. Та “Хамтран ажиллах гэрээ”-ний зүйл заалтуудыг сайтар уншиж танилцаад уг гэрээний бүх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч буй бол “Зөвшөөрч байна” гэсэн хэсгийг сонгоно уу.
  2. Таны хүсэлт тус хөтөлбөрийн Ментор Лидэрээр хянагдаж батлагдана.

Жич: Гэрээний батлах явцийн алхмууд таны gmail – р очих болно.

Доорх гэрээн дээр дарж орно уу!!!

Дээш гүйлгэх