Модуль 2 Мөнгөний Бөглөөнөөс Ангижрахуй

МММ2L02. Амжилтын Цикл Доторх Сэтгэлийн Хөдөлгөөний Нөлөө

АМЖИЛТЫН ЦИКЛ ДОТОРХ СЭТГЭЛИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ НӨЛӨӨ Модуль 1 Мөнгөний Сэтгэлгээгээ Тэлэхүй сэдэв дээр бид Амжилтын Циклийн талаар судалсан. Хүний амьдралд хүссэн үр дүнгээ гаргахад, асар их өдөөлттэйгөөр үйлдэл хийж, ур чадвараа бүрэн дүүрэн ашиглахад итгэл үнэмшил ямар чухал нөлөөтэй эх үүсвэр нь болдог талаар бид ярилцсан. Итгэл үнэмшлийн нөлөөгөөр хүн хүссэн бүх зүйлээ биелүүлж, өөрчлөгдөж, …

МММ2L02. Амжилтын Цикл Доторх Сэтгэлийн Хөдөлгөөний Нөлөө Read More »

МММ2L01. Мөнгөний Бөглөөс ба Сөрөг Сэтгэлийн хөдөлгөөн

МӨНГӨНИЙ БӨГЛӨӨС БА СӨРӨГ СЭТГЭЛИЙН ХӨДӨЛГӨӨН Өнөөдөр хэрэв та хүссэн бол, сэтгэлийн хөдөлгөөнөө зөв ойлгож ашигласан бол танд өнөөдөр санхүүгийн, мөнгөний ямар ч бэрхшээл асуудал байх учиргүй байх байсан. Хүмүүс сэтгэлийн хөдөлгөөнөө тайвшруулахын тулд л мөнгийг ашигладаг, өөрийнхөө дутуу чадахгүй бүхнийг мөнгөөр нэхэж хариу үйлдлүүд хийдэг. Хүн бол сэтгэлийн амьтан гэж ярьдаг, яг үнэн. Хүн …

МММ2L01. Мөнгөний Бөглөөс ба Сөрөг Сэтгэлийн хөдөлгөөн Read More »

Scroll to Top