Global Impact Investor Summit 2021

304,315 

“Дасгалжуулалтын Академи” нь “GeniusU” группын хамтрагч байгууллагын хувиар GeniusU групп, futurist and social entrepreneur Roger James Hamilton-ы хөтлөн явуулсан Хөрөнгө оруулалтын дэлхийн чиг хандлагын талаар Хөрөнгө оруулалтын 10 Трендийг танилцуулсан, мөн өөрсдийн өнгөрсөн жилд гэхэд л 10 дахин өсөлттэй байсан хөрөнгө оруулалтын стратегийн талаар хуваалцсан чуулганыг Монголчууддаа зориулан Англи болон Монгол хэл дээр давхар танилцах боломжийг олгож байна. Монголд өөрийн коммунити – хотлыг үүсгэн цаашид цоо шинэ, Монголд урьд хожид байгаагүй гайхалтай боломжуудыг тэдэндээ санал болгон дэмжиж, амжилттай хөрөнгө оруулагч болгох тал дээр анхааран ажиллаж байна.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Scroll to Top