Модуль 4-ийн оролцогчдын уулзалт #4 2022-08-05

Уг уулзалт нь 2022-05-13 20:00 цагт Zoom application ашиглан шууд live явагдах бөгөөд уулзалт дууссаны дараа 24-48 цагийн дотор уг уулзалтын бичлэг энд байршина. Та давтан үзэх боломжтой. 

Scroll to Top