Модуль 4 Мөнгөний Өсөлтөө Төлөвлөхүй

Модуль 4. Мөнгөний Өсөлтөө Төлөвлөхүй Copy

Мөнгөө өсгөж санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрэхийн тулд ямар төлөвлөгөө зохиох вэ? Энэ модуль дээр бид таны мөнгө олох зорилго арга стратегиудыг олж илрүүлэхээс гадна, таныг яг ямар ямар алхмууд хийж, мөнгийг бүтээх билээ гэдэг зорилгоо гаргаж ирэхэд ашиглах болно. “Ингээд л хийчихэж болохоор байсан юмыг хүмүүс мэддэггүйгээсээ болоод мөнгөгүй ядуу амьдраад байдаг юм байна” гэж …

Модуль 4. Мөнгөний Өсөлтөө Төлөвлөхүй Copy Read More »

Модуль 4. Мөнгөний Өсөлтөө Төлөвлөхүй

Мөнгөө өсгөж санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрэхийн тулд ямар төлөвлөгөө зохиох вэ? Энэ модуль дээр бид таны мөнгө олох зорилго арга стратегиудыг олж илрүүлэхээс гадна, таныг яг ямар ямар алхмууд хийж, мөнгийг бүтээх билээ гэдэг зорилгоо гаргаж ирэхэд ашиглах болно. “Ингээд л хийчихэж болохоор байсан юмыг хүмүүс мэддэггүйгээсээ болоод мөнгөгүй ядуу амьдраад байдаг юм байна” гэж …

Модуль 4. Мөнгөний Өсөлтөө Төлөвлөхүй Read More »

Дээш гүйлгэх