Модуль 2. Мөнгөний Бөглөөснөөс ангижрахуй

Хүн бол сэтгэлийн амьтан гэж бид ярьдаг. Мөнгөтэй бол бүх амьдралын асуудал шийдэгдчих юм шиг сэтгэдэг. Яг үнэндээ та сэтгэлийн шархнаасаа болж мөнгөний боол шиг амьдарч, мөнгө орж ирэх урсгалыг хааж бөглөөстэй мэт амьдардаг. Та багахан мөнгө олсон ч бөглөөстэй лонхонд юм хийх гэж зүтгэхтэй адилхан, түүнийгээ нэг л мэдэхэд үрэн таран хийж, мөнгө тогтохгүй …

Модуль 2. Мөнгөний Бөглөөснөөс ангижрахуй Read More »