Гэр бүлийн динамик хөтөлбөрт тавтай сорил

“Гэр бүлийн динамик” хөтөлбөрт тавтай морил Copy

https://vimeo.com/334399584/96a5f7f592%20%20%20%20 Хөтөлбөрийн 4 модуль тус бүр 7, 7 хоногоор дараалан нээгдээд явах ба эхний 2 модуль дээр Гэр бүлийн харилцаанд зүрх шархлуулдаг 7 хүчин зүйлийг тайлбарлаж ярина. Эдгээрээс аль аль нь танай гэр бүлд байгааг олж мэдэж авна. Гэр бүлийн харилцаандаа өөрчлөлт гаргахад тодорхой хугацаа шаардлагатай, тиймээс бүх зүйл тийм хурдан өөрчлөгдөнө гэж бүү яараарай. …

“Гэр бүлийн динамик” хөтөлбөрт тавтай морил Copy Read More »

“Гэр бүлийн динамик” хөтөлбөрт тавтай морил

https://vimeo.com/334399584/96a5f7f592%20%20%20%20 Хөтөлбөрийн 4 модуль тус бүр 7, 7 хоногоор дараалан нээгдээд явах ба эхний 2 модуль дээр Гэр бүлийн харилцаанд зүрх шархлуулдаг 7 хүчин зүйлийг тайлбарлаж ярина. Эдгээрээс аль аль нь танай гэр бүлд байгааг олж мэдэж авна. Гэр бүлийн харилцаандаа өөрчлөлт гаргахад тодорхой хугацаа шаардлагатай, тиймээс бүх зүйл тийм хурдан өөрчлөгдөнө гэж бүү яараарай. …

“Гэр бүлийн динамик” хөтөлбөрт тавтай морил Read More »

Scroll to Top