Менторын сургалт

Одоогийн төлөв
ЭЛСЭЭГҮЙ БАЙНА
Үнэ
MNT1
Эхлэхийн тулд

“Дасгалжуулалтын Академи”-ын хамтрагч менторуудыг сургаж, чадваржуулахад зориулсан хөтөлбөр.

Дээш гүйлгэх