“ГЭР БҮЛИЙН ДИНАМИК” онлайн дасгалжуулалтын хөтөлбөр

Хөтөлбөрт оролцох зааварчилгааны pdf файлыг эндээс татаж авна уу Хөтөлбөрийн хичээлүүд болон дасгалуудаа ажиллахад ямар нэг хүндрэл бэрхшээл байвал хөтөлбөрийн ментор Б. Ариунжаргал, хичээлийн видео, техникийн  талаар туслалцаа дэмжлэг хэрэгтэй бол хөтөлбөрийн зохицуулагч Н.Нэргүй нартай холбогдож туслалцаа авч байгаарай. ГЭР БҮЛИЙН ХАРИЛЦААНД “7 ЗҮРХ ШАРХЛУУЛАГЧИД” БА “7 ХАЙР БҮТЭЭГЧИД цахим номыг эндээс татаж авна уу …

“ГЭР БҮЛИЙН ДИНАМИК” онлайн дасгалжуулалтын хөтөлбөр Read More »