ХӨТӨЛБӨРҮҮД

3000000₮

“FLOW CONSULTANT CERTIFICATION” онлайн сургалт

MNT2000000

“АМБАССАДОР” өргөмжлөл олгох онлайн сургалт

MNT276650

GLOBAL IMPACT INVESTOR SUMMIT 2021

MNT2500000

“SECRET MASTERMIND” эрчүүдийн клуб

MNT55000

“SECRET MASTERMIND” эрчүүдийн клуб 1 удаагийн дасгалжуулалт сонсох, амталгаа

“IAW Mongolia” 1 жилийн гишүүнчлэл – Хөрөнгө оруулалтын сургалт “Unbanking”

MNT50000

Боловсролын шинэчлэлд чи бэлэн үү? (GLOBAL EDUCATION SUMMIT 2021 Хураангуй)

Дээш гүйлгэх